Cookie Policy

ÇEREZ POLİTİKASI

Veri Sorumlusu: Lale Defne Çetinkaya (‘‘CBC Law’’)

Adres: Akat Mah. Cebeci Cad. No:24 Beşiktaş, İstanbul

CBC Law olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

İnternet sitemiz (https://www.cbclaw.com.tr/) içerisinde yer alan bazı alanlarda birinci ve üçüncü taraf çerezler kullanmaktayız. Bu çerezler, Çerez Politikası’nda açıklanan şekilde kullanılmaktadır.

Bu Çerez Politikası’nın amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. İnternet sitemizde kullandığımız zorunlu çerezler haricindeki çerezler için ziyaretçilerin açık rızaları alınmakta ve ziyaretçilere diledikleri her zaman açık rızaya ilişkin tercihlerini değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır.

Ziyaretçiler, çerez yönetim paneli üzerinden internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve zorunlu çerezler dışında kalan tüm çerezler için “aktif” veya “pasif” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedir. Yine bu panel üzerinden ziyaretçiler tercihlerini her zaman değiştirme imkanına sahiptir.

Çerez Nedir?

Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmakta olup çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya açık adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezlerin içerdiği bilgilere ancak aynı internet tarayıcısını kullanmanız halinde ve yalnızca ilgili çerezi oluşturan internet sitesi (https://www.cbclaw.com.tr/) tarafından erişilebilmektedir.

Çerezler günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri çevrimiçi ziyaretçinin tercihlerinin hatırlanması ve bağlantı sırasında cihazın tanınması olup, neredeyse her internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.

Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir?

Çerezler, gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan internet tarayıcınız (Chrome, Firefox, Safari, Edge vb.) ile CBC Law bünyesindeki internet sitesi sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir.

Çerez Tipleri

Sahipliklerine göre:

 • Birinci Taraf Çerezler: Doğrudan ziyaret edilen internet sitesi (https://www.cbclaw.com.tr/) tarafından cihaza yerleştirilmektedir.
 • Üçüncü Taraf Çerezler: CBC Law ile iş birliği içerisinde olan, reklam veren veya analitik sistem gibi üçüncü bir tarafça cihaza yerleştirilen çerezlerdir.

Aktif olduğu süreye göre:

 • Oturum Çerezleri: Ziyaretçinin tarayıcıyı kapatması veya oturumun sona ermesi süresine kadar depolanabilecek verileri sağlamaktadır. Kısa süreli çerezlerdir.
 • Kalıcı Çerezler: Çerezin ziyaretçi tarafından silinme tarihine kadar veya çerez için belirli son kullanma tarihine kadar sürücüde yer alan çerezlerdir. Kalıcı çerezlerin kodlarında değişken süreli, yazılı bir son kullanma tarihi vardır.

Kullanım amaçlarına göre:

 • Zorunlu Çerezler: İnternet sitesinde gezinmek ve sitenin güvenli alanlarına erişim gibi özelliklerin kullanılması için gerekli olan çerezlerdir.
 • İşlevsel Çerezler: İnternet sitesinde geçmişte yapılan seçimlerin (kullanıcı adı bilgisi, parola bilgisi, hangi dilin tercih edildiği vb.) ne olduğunun hatırlanmasını sağlayan çerezlerdir.
 • İstatistik Çerezleri: Performans çerezleri olarak da bilinen istatistik çerezleri, internet sitesinin kullanımına ilişkin anonim, istatistiksel veri sağlayan çerezlerdir. İstatistik çerezleri ile ziyaretçinin internet sitesini nasıl kullandığı, ziyaret ettiği sayfalar, tıkladığı bağlantılar depolanabilmektedir. Anonim hale getirilen istatistik çerezleri, internet sitesi ziyaretçisini tanımlamak için kullanılmamaktadır. Bu çerezlerin amacı, internet sitesini daha işlevsel hale getirmektir.
 • Reklam ve Pazarlama Çerezleri: İlgi alanlarınızın bir profilini oluşturmak ve diğer sitelerdeki alakalı reklamları göstermek amacıyla faaliyet gösteren firmalar tarafından kullanılabilen çerezlerdir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi uyarınca“İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Reklam ve Pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İstatistik çerezleri, internet sitelerinde ziyaretçilerin davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup, bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için kullanılmaktadırlar. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İşlevsel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Sitemizde Kullanılan Çerezlere İlişkin Bilgiler

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Çerez İsmi

Çerez Kullanım Amacı

Çerez Tipi

Çerez Süresi

.AspNetCore.Antiforgery.#

Siteler arası istek sahteciliği (CSRF) olarak bilinen kötü amaçlı saldırılarının önlenmesi amacıyla kullanılan bir çerez türüdür.

Zorunlu Çerezler

Oturum süresi boyunca

_ga

Ziyaretçilerin davranışlarını izlemek ve internet sitesi performansını analiz etmek için kullanılan bir çerez türüdür. Ziyaretçilerin internet sitesini kaç kez ziyaret ettiklerini ve ne kadar süreyle kaldıklarını izlemek için kullanılır. Google Analytics altyapısı aracılığıyla sunulan çerezin kullanımına onay vermeniz halinde kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımına onay verdiğiniz kabul edilecektir.

İstatistik Çerezleri

2 yıl

_ga_#

Ziyaretçilerin davranışlarını izlemek ve internet sitesi performansını analiz etmek için kullanılan bir çerez türüdür. Ziyaretçilerin internet sitesini kaç kez ziyaret ettiklerini ve ne kadar süreyle kaldıklarını izlemek için kullanılır. Google Analytics altyapısı aracılığıyla sunulan çerezin kullanımına onay vermeniz halinde kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımına onay verdiğiniz kabul edilecektir.

İstatistik Çerezleri

2 yıl

_gat

 

İnternet sitesi trafiğini ve ziyaretçi etkileşimlerini analiz etmek için kullanılan bir çerez türüdür. Google Analytics altyapısı aracılığıyla sunulan çerezin kullanımına onay vermeniz halinde kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımına onay verdiğiniz kabul edilecektir.

İstatistik Çerezleri

 

1 gün

 

_gid

 

Ziyaretçilerinin oturumlarını izlemek ve farklı sayfalar arasında nasıl etkileşimde bulunduklarını analiz etmek için kullanılan bir çerez türüdür. Google Analytics altyapısı aracılığıyla sunulan çerezin kullanımına onay vermeniz halinde kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımına onay verdiğiniz kabul edilecektir.

İstatistik Çerezleri

 

1 gün

 

ads/ga-audiences

Ziyaretçilerin davranışlarını ve etkileşimlerini izlemek ve bu verileri reklam hedeflemesi amacıyla kullanmak için oluşturulan bir çerez türüdür. Google Ads altyapısı aracılığıyla sunulan çerezin kullanımına onay vermeniz halinde kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımına onay verdiğiniz kabul edilecektir.

Reklam ve Pazarlama Çerezleri

 

Çerezler Aracılığıyla İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Çerezler aracılığı ile yürütülen faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verileriniz; i) CBC Law hizmetlerinin size özelleştirilerek geliştirilmesi, ii) pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi, iii) iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iv) mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile tedarikçilerimize aktarılmaktadır.

Ayrıca yukarıdaki tabloda belirtilen reklam ve pazarlama çerezleri ile istatistik çerezlerine onay vermeniz halinde kişisel verileriniz; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak, yurt dışında yerleşik üçüncü taraf altyapı sağlayıcıları aracılığıyla yurt dışındaki sunucularda işlenecektir. Bu kapsamda; tarafınıza ait kişisel veriler, açık rızanıza dayalı olarak, gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılar tarafından işlenecektir.

Çerezlerin Yönetimi

İnternet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı çerezleri kabul etmemeye ayarlamanız halinde ziyaretçi deneyiminizin kalitesi düşebilir ve sitemizin çeşitli işlevleri bozulabilir. Özellikle teknik çerezler, internet sitemizin temel işlevlerini yerine getirebilmesini sağlamaktadır. Teknik çerezler internet sitemizin teknik olarak çalışmasını tesis ettiğinden bunları kapatmanız halinde, internet sitemizde bazı fonksiyonların gereği gibi çalışmaması söz konusu olabilir.

Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirebilir, ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyebilirsiniz.

Tarayıcınızı; çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Ek olarak, tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz. Tarayıcınızın çerez yönetimi işlevleri hakkında detaylı bilgi için lütfen tarayıcınızın internet sitesinden bilgi alınız.

Ayrıca;

 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.

Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ni̇ze İli̇şki̇n Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi;

 • Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat başvurarak,
 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile “Akat Mah. Cebeci Cad. No:24 Beşiktaş, İstanbul” adresine göndererek,
 • "info@cbclaw.com.tr" adresine elektronik posta göndererek

CBC Law’a iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca, başvurunuzda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

Başvuru, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içermeli ve başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, CBC Law’a ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle size iletilir. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınır.

 

CBC Law çerezlerle ilgili kullanım şartlarını ve Çerez Politikası’nı değiştirme hakkını saklı tutar.

 

COOKIE POLICY

Data Controller: Lale Defne Çetinkaya (‘‘CBC Law’’)

Address: Akat Mah. Cebeci Cad. No:24 Beşiktaş, İstanbul

As CBC Law, we are committed to the security of your personal data, which we process as a data controller, as defined in Law No. 6698 on the Protection of Personal Data ("Law"). Therefore, we would like to inform you about the processing of your personal data.

We use first- and third-party cookies in some areas of our website (https://www.cbclaw.com.tr/). These cookies are used as described in the Cookie Policy.

The purpose of this Cookie Policy is to provide you with information about what types of cookies we use, for what purposes, and how you can manage these cookies, regarding the processing of personal data obtained automatically by placing the cookies used on our website on your device. Explicit consent of visitors is obtained for cookies other than the essential cookies we use on our website. Visitors are given the opportunity to change their preferences regarding explicit consent at any time they wish.

Visitors can see the types of cookies used on our website through the cookie management panel and choose their preferences with "active" or "passive" options for all cookies except essential cookies. Additionally, visitors have the option to change their preferences at any time through this panel.

What is a Cookie?

Cookies are small text files created on your device by a website and contain data in name-value format. Cookies enable the website you visit to store information on your device and use this information during your subsequent visits. Cookies created by a website are stored by the internet browser you use to access the site, and cookies do not contain personal data about visitors, such as name, gender, or full address. The information contained in cookies can only be accessed if you use the same internet browser and only by the website (https://www.cbclaw.com.tr/) that created the relevant cookie.

Nowadays, cookies have become integral to internet technologies. Their main functions are remembering online visitor preferences and recognizing the device during connections, and cookies are utilized on almost every website.

Who Sends Cookies and How?

Cookies are sent through the communication established between your internet browser (Chrome, Firefox, Safari, Edge, etc.) on your device and the website servers within CBC Law during your browsing.

Cookie Types

With respect to their ownership:

 • First-Party Cookies: They are placed on the device directly by the website visited (https://www.cbclaw.com.tr/).
 • Third-Party Cookies: These cookies are placed on the device by a third party, such as advertisers or analytical systems, in collaboration with CBC Law.

With respect to the time it is active:

 • Session Cookies: Provide data that can be stored until the visitor closes the browser or the session ends. These are short-term cookies.
 • Permanent Cookies: These are cookies that remain on the drive until the cookie is manually deleted by the visitor or until the specified expiration date for the cookie. Permanent cookies have variable expiration dates encoded.

With respect to the purposes of use:

 • Necessary Cookies: These cookies are necessary for using features such as navigating the website and accessing secure areas of the site.
 • Functional Cookies: These are the cookies that enable the website to remember past choices (such as username information, password information, preferred language, etc.).
 • Performance and Analytics Cookies: Analytics cookies, also known as performance cookies, are cookies that provide anonymous, statistical data regarding the use of the website. Statistical cookies can store information about how the visitor uses the website, including the pages visited, and the links clicked. Anonymized statistical cookies are not used to identify website visitors. The purpose of these cookies is to make the website more functional.
 • Advertising and Marketing Cookies: These cookies can be used by companies operating to create a profile of your interests and display relevant advertisements on other sites.

Purposes and Legal Grounds for Processing Personal Data

Essential cookies are used to fulfill an information society service you have requested (logging in, filling out forms, and remembering privacy preferences). Your personal data collected through these cookies are processed in accordance with subparagraph (c) of the 2nd paragraph of Article 5 of the Law, when "it is necessary to process the personal data of the parties to the contract, provided that it is directly related to the establishment or performance of a contract, " or subparagraph (f) of the same paragraph when "Processing data is mandatory for the legitimate interests of the data controller, provided that it does not harm the rights and freedoms of the data controller."

Advertising and Marketing cookies are used by our business partners to profile your interests and display relevant advertisements to you. Your personal data collected through these cookies is processed by obtaining your explicit consent as outlined in paragraph 1 of Article 5 of the Law.

Analytics cookies are cookies that enable statistical measurement to analyze the behavior of visitors on websites. These cookies are often utilized to enhance the site, including measuring the impact of advertising on data subjects. They are used by website owners to estimate the number of unique visitors, to identify the most important search engine keywords that lead to a website, or to monitor website navigation. Your personal data collected through these cookies is processed by obtaining your explicit consent as outlined in paragraph 1 of Article 5 of the Law.

Functional cookies are employed to enhance the functionality of our website and personalize it, ensuring that your preferences (excluding your privacy preferences) are remembered when you re-enter the site. Your personal data collected through these cookies is processed by obtaining your explicit consent as outlined in paragraph 1 of Article 5 of the Law.

Information Regarding Cookies Used on Our Site

Information about the cookies on our website is included in the table below.

Cookie Name

Purpose of Cookie Use

Cookie Type

Cookie Duration

.AspNetCore.Antiforgery.#

It is a type of cookie used to prevent malicious attacks known as cross-site request forgery (CSRF).

Essential Cookies

During the session

_ga

This type of cookie is used to track visitors' behavior and analyze website performance. It helps monitor how often visitors access the website and the duration of their stay. If you consent to the use of cookies served through the Google Analytics infrastructure, you will be considered to have consented to the transfer of your personal data abroad.

Analytics Cookies

2 years

_ga_#

This type of cookie is used to track visitors' behavior and analyze website performance. It helps monitor how often visitors access the website and the duration of their stay. If you consent to the use of cookies served through the Google Analytics infrastructure, you will be considered to have consented to the transfer of your personal data abroad.

Analytics Cookies

2 years

_gat

This type of cookie is used to analyze website traffic and visitor interactions. If you consent to the use of cookies served through the Google Analytics infrastructure, you will be considered to have consented to the transfer of your personal data abroad.

Analytics Cookies

1 day

_gid

This type of cookie is used to monitor visitors' sessions and analyze how they interact across different pages. If you consent to the use of cookies served through the Google Analytics infrastructure, you will be considered to have consented to the transfer of your personal data abroad.

Analytics Cookies

1 day

ads/ga-audiences

This type of cookie is created to monitor visitors' behavior and interactions, using this data for ad targeting. If you consent to the use of cookies served through the Google Ads infrastructure, you will be considered to have consented to the transfer of your personal data abroad.

Advertising and Marketing Cookies

 

 

Transfer of Personal Data Processed Through Cookies

 As part of our activities conducted through cookies, your personal data is transferred to our suppliers for the purposes of customizing and developing CBC Law services for you, conducting marketing activities, conducting and auditing business activities, and managing goods and services purchasing processes.

Furthermore, with your consent to the advertising and marketing cookies and analytics cookies specified in the table above, your personal data will be processed on servers abroad through third-party infrastructure providers located abroad, on a limited basis, for the purpose of carrying out storage and archive activities. In this context, your personal data will be processed by service providers whose servers are located abroad, based on your explicit consent and with the necessary technical and administrative measures in place.

Management of Cookies

While the use of cookies is not mandatory to access our website, setting your browser not to accept cookies may result in a decrease in the quality of your visitor experience and impairment of various functions on our site. In particular, technical cookies enable our website to perform its basic functions. As these cookies ensure the technical functioning of our website, disabling them may result in some functions not working properly.

You can toggle the buttons on the cookie management panel on or off according to your preference and refresh the page to activate your settings.

You can configure your browser to block cookies for all sites or specific sites, receive warnings when cookies are created, block third-party cookies, or threat all cookies as session cookies. Furthermore, you have the option to delete cookies through your browser or view a list of cookies stored in your browser along with their values. For detailed information about your browser’s cookie management functions, please refer to the website of your browser.

Also

- Click here to turn off Cookies managed by Google Analytics.

- Click here to manage the personalized advertising experience provided by Google.

- When it comes to cookies used by many companies for advertising activities, preferences can be managed through Your Online Choices.

What are Your Rights Regarding Your Personal Data?

Regarding your personal data, you have the following rights;

 • to learn whether your personal data are processed or not,
 • to demand for information as to if your personal data have been processed,
 • to learn the purpose of the processing of your personal data and whether these personal data are used in compliance with the purpose,
 • to know the third parties to whom your personal data are transferred in the country or abroad,
 • to request the rectification of the incomplete or inaccurate data, if any,
 • to request the erasure or destruction of your personal data under the conditions referred to in Law,
 • to request reporting of the operations carried out pursuant to your request of correction of incomplete or incorrect data and erasure or destruction of your personal data to third parties to whom your personal data have been transferred,
 • to object to the occurrence of a result against yourself by analyzing the data processed solely through automated systems,
 • to claim compensation for the damage arising from the unlawful processing of your personal data.

How Can You Exercise Your Rights?

You can forward your applications and requests regarding your personal data to CBC Law;

 • By applying in person with a valid identity certificate,
 • By sending it to “Akat Mah Cebeci Cad No:24 Beşiktaş, Istanbul” with a wet signature and a photocopy of your identity card,
 • By sending an e-mail to “info@cbclaw.com.tr”

Pursuant to Communique on the Principles and Procedures for the Request to Data Controller, your application must include your name, surname, signature (if the application is in writing), T.R. identification number (passport number if the applicant is a foreigner), residential or workplace address for notification, e-mail address for notification (if any), telephone number and fax number and information on the subject of the request.

The application must include explanations regarding the right to exercise the above-mentioned rights, the specific right requested to be exercised, and a clear and understandable statement of the matter requested. Additionally, information and documents relevant to the application must be attached.

While the subject of the request must be related to the applicant if acting on behalf of someone else, the applicant must have specific authorization in this regard, and this authority must be certified (a power of attorney is required). Furthermore, the application must include identity and address information, and documents confirming the identity must be attached to the application. Requests made by unauthorized third parties on behalf of someone else shall not be evaluated.

How long will it take to receive a response to your requests regarding the processing of your personal data?

Your requests regarding your personal data will be evaluated and answered as promptly as possible and within 30 days at the latest from the date of receipt by CBC Law. If your request is accepted or rejected with an explanation of the reason, our response will be sent to you by mail or e-mail to the address you specified in the application, using the same method by which your request was made, if possible. If the evaluation and decision-making process incur additional costs, the fee shall be as determined by the Personal Data Protection Board.

 

CBC Law reserves the right to modify the terms of use and Cookie Cookie Policy related to cookies.