Back to Insights

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İstisna Kriterinde Değişiklik Kararı

21.08.2023

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğüne ilişkin istisna kriterinde değişiklik yapılmasına ilişkin kararı 25 Temmuz 2023 tarihli ve 32259 numaralı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.[1]

Daha önce Kurul tarafından belirlenen Veri Sorumluları Sicili’ne (“Sicil”) kayıt yükümlülüğüne ilişkin istisna kriteri, Kurul tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun veri sorumluları siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebileceğini düzenleyen 16. maddesi ile Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) veri sorumlularının kayıt yükümlülüğünün başlangıcını düzenleyen 8. ve istisna kriterlerini düzenleyen 16. maddeleri göz önünde bulundurularak, ülkemizdeki ekonomik koşullar doğrultusunda yeniden değerlendirilmiştir.

Bu doğrultuda, 19.07.2018 tarihli ve 2018/87 sayılı Kurul kararında yer alan “yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar” ifadesindeki yıllık mali bilanço toplamı tutarı güncellenerek, yıllık mali bilanço toplamı kriteri 25 milyon Türk Lirası’ndan 100 milyon Türk Lirası’na çıkarılmıştır.

Sonuç olarak, yeni Kurul Kararı kapsamında “yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar” Sicil’e kayıt yükümlüğünden istisna tutulmaktadır.

Makaleye destekleri için Ömer Emin Yılmaz'a teşekkür ederiz.


[1] https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7646/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Sorumlulari-Siciline-Kayit-Yukumlulugune-Iliskin-Istisna-Kriterinde-Degisiklik-Yapilmasi-Hakkinda-