Back to Insights

CBC Law’s Altug Ozgun Speaks on Compliance Perspectives of the UK Bribery Act at The British Chamber of Commerce in Türkiye Webinar

24.06.2021

CBC Law partner, Altug Ozgun was recently a key speaker at the "Safe Market Expansion: The Compliance Perspective" webinar, held on 10 June 2021.

The webinar, hosted by the British Chamber of Commerce, also included expert speakers from COSA Intelligence Solutions and Lumyn Associates.

Discussions focused on how companies can mitigate unseen risks while identifying opportunities in foreign markets, and how due diligence, risk assessment, and legal compliance can help organizations manage the risks associated with international expansion.

Altug Ozgun presented an overview of how bribery is regulated under the UK Bribery Act and the main obstacles and legal issues organizations face when implementing UK Bribery Act compliance programs. To guide organizations operating in foreign markets to prevent bribery, Altug touched upon the six principles stated in the UK Bribery Act, which are:

 1. the scope of proportionate procedures,
 2. top-level commitment,
 3. risk assessment,
 4. due diligence,
 5. communication & training,
 6. monitoring in a compliance context.

Altug discussed past cases involving breaches of the UK Bribery Act and lessons learned in the process, and also highlighted the future of compliance, how technology will affect the implementation of compliance programs, automation and the legal design effect on compliance programs and policies, and the use of tools in compliance monitoring and risk assessment. He also underlined the increasing value of ethical dimensions in compliance programs, in parallel with the increasing awareness of human rights.

Turkish Translation

CBC Law ortağı Altuğ Özgün, 10 Haziran 2021'de düzenlenen "Safe Market Expansion: The Compliance Perspective" seminerinde konuşmacıydı.

İngiliz Ticaret Odası Türkiye (British Chamber of Commerce in Türkiye – BCCT) tarafından düzenlenen seminer, COSA Intelligence Solutions ve Lumyn Associates'den uzman konuşmacıların katılımıyla gerçekleşti.

Tartışmalar, şirketlerin dış pazarlardaki fırsatlarını belirlerken görünmeyen riskleri nasıl azaltabilecekleri; durum tespiti, risk değerlendirmesi ve düzenlemelere uyumun, şirketlerin uluslararası sahadaki faaliyetlerinin genişlemesinden doğan riskleri yönetmelerine nasıl yardımcı olabileceği konularına odaklandı.

Altuğ Özgün, İngiltere Rüşvet Yasası kapsamında rüşvetin nasıl düzenlendiğinden ve şirketlerin İngiltere Rüşvet Yasası’na uyum programlarını uygularken karşılaştıkları başlıca problemlerden ve yasal sorunlardan bahsetti. Altuğ, yabancı pazarlarda faaliyet gösteren şirketlere rehberlik etmesi için, Birleşik Krallık Rüşvet Yasası'nda belirtilen altı ilkeye değindi:

 1. Ölçülü prosedürler,
 2. Üst yönetimin taahhüdü,
 3. Risk değerlendirmesi,
 4. Durum tespiti,
 5. İletişim & eğitim
 6. İzleme.

Altuğ, İngiltere Rüşvet Yasası ihlallerini içeren geçmiş tarihli dosyalardan ve bu süreçte alınan derslerden bahsetti, ayrıca, uyumun geleceğine, teknolojinin uyum programlarının uygulanmasını nasıl etkileyeceğine, otomasyon ve yasal tasarımın uyum programları ve politikaları üzerindeki etkisine, izleme ve risk değerlendirmede teknolojik araçların kullanımına da değindi. Ayrıca, artan insan hakları bilincine paralel olarak uyum programlarında etik boyutun artan öneminin de altını çizdi.