Back to Insights

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasında Euro Güncellemesi Yapıldı

21.08.2023

22 Temmuz 2023 tarihli 7399 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda değişiklikler yapılmıştır.

13/3/2023 tarihli ve 6932 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen geçici 6. maddesinin numarası “Geçici Madde 7” şeklinde değiştirilmiştir. Depocuya satış fiyatının belirlendiği geçici m. 6 yeni adıyla geçici m. 7’ye buradan ulaşabilirsiniz.

Eklenen diğer geçici maddeler ise şu şekildedir:

  1. Yeni geçici madde 8, etkin madde/maddeleri insan kanı veya plazmasından elde edilmeyen, ancak üretim sürecinde insan kanı veya plazmasından elde edilen kan bileşenlerini içeren ürünleri kapsamaktadır. Bu ürünler, 11 Aralık 2021 tarihli ve 31686 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği" hükümlerine göre immünolojik tıbbi ürün ruhsatı alması gerekenlerin fiyatlandırılmasında, plazma kaynaklı veya rekombinant yöntemle üretilen kan ürünleri için uygulanan fiyatlandırma yöntem ve esaslarına tabi tutulmaya devam edecektir.
  2. Yeni geçici madde 9 ile birlikte ilaç fiyatlandırmasında %30,5 artış yapılarak 1 Avro değeri 14,0387 TL olarak belirlenmiştir. Bu güncelleme ile birlikte fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 48,41 TL, diğer ürünlerde ise barem değeri 25,30 TL olarak belirlenmiştir. Bunların yanı sıra dönemsel euro değeri güncellemesi sırasında geçici 7. madde (eski adıyla geçici m. 6) kapsamında uygulanan 4 TL'ye kadar olan artışların fiyatlandırmada dikkate alınmayacağı ve güncelleme sonrasında bu 4 TL'ye kadar olan artışların Türk Lirası değerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan doğrudan ürünlerin depocuya satış fiyatlarına eklenmesi gerektiği karara bağlanmıştır.

Katkıları için Berfu Almina Karagöl'e teşekkür ederiz.