Back to Insights

2021 Yılında Türkiye'de Fikri Mülkiyet Alanında Neler Oldu?

07.01.2022

Kıymetli meslektaşlarımız, paydaşlarımız ve değerli okuyucular,

Çetinkaya Avukatlık Bürosu olarak fikri ve sınai mülkiyet haklarına ve bu alanın şirketler ve bireyler üzerindeki etkilerine önem veriyoruz. Dönüşen ve dijitalleşen dünyada sektörler arasındaki etkileşimin artmasıyla, fikri ve sınai mülkiyet hakları giderek farklı alanlardaki sözleşmelere konu olmaya başlamış ve böylece toplum nezdinde bu konudaki farkındalık da artmıştır. Günümüz dünyasında geniş bir sektör yelpazesine hitap etmesi itibarıyla ticari faaliyetlerde kaçınılmaz bir role sahip olan marka, patent, faydalı model, tasarım gibi konulara verilen önemin artmasıyla Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yürütülen çalışmalar da bir hayli hız kazanmıştır.

Özellikle son yıllarda sunduğu hizmetleri en üst seviyeye çıkarmak için büyük bir çaba sarf eden Türk Patent ve Marka Kurumu, 2021 yılında uluslararası marka tescil başvurularının çevrimiçi bir ara yüz aracılığıyla gerçekleştirilmesine olanak sağlayan Madrid E-Başvuru Platformunun hayata geçirilmesi gibi önemli gelişmelere imza atmıştır.

Biz de Çetinkaya Avukatlık Bürosu olarak 2021 yılı boyunca fikri ve sınai mülkiyet hukuku alanlarında yaşanan önemli gördüğümüz ulusal ve uluslararası gelişmeleri hem iş dünyası hem de bu alanda faaliyet gösteren kıymetli meslektaşlarımız için bir araya getirdik.

Herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya katkınız olması halinde bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Faydalı olmasını dileriz.

Fikri Mülkiyet 2021 broşürümüze buradan ulaşabilirsiniz.