Back to Insights

Google'a Açık Rıza Alınmaksızın Yurt Dışı Veri Aktarımı Onayı

04.09.2023

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, (“Kurum”) 01.09.2023 tarihinde yayınlandığı duyuruda, Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi (“Google”) tarafından yurt dışına kişisel veri aktarımı yapılmasına Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından 17.08.2023 tarihinde izin verildiğini açıkladı.

Bilindiği üzere, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) madde 9 uyarınca kişisel veriler kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurtdışına aktarılamaz. Kuralın istisnası ise, maddenin 2. Fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre, açık rıza olmaksızın yurt dışına kişisel veri aktarımı, aşağıdaki iki şarttan birinin gerçekleşmesine bağlıdır:

  • Şartlardan ilki, kişisel verilerin aktarılacağı ülkenin Kurum tarafından belirlenen “Yeterli korumanın bulunduğu yabancı ülkeler” kategorisinde bulunmasıdır.
  • Açık rıza aranmaksızın yurt dışına kişisel veri aktarımının bir diğer şartı ise hem Türkiye’deki hem de ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusunun kişisel verilere ilişkin yeterli bir korumayı taahhüt etmesi halidir. Taahhütname başvurusu Kurul tarafından değerlendirilip olumlu sonuçlandığında, kişisel veriler açık rıza aranmaksızın yurt dışına aktarılabilecektir.

Henüz Kurul tarafından bir ‘‘Güvenli Ülkeler Listesi’’ belirlenmediğinden, kişisel verilerin açık rıza aranmaksızın yurt dışına aktarılabilmesinin yolu, veri sorumlularınca yeterli korumanın taahhüt edilmesi ve Kurul’un iznine başvurulmasıdır.

Google’ın karara konu Taahhütname başvurusunun da veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerin yurt dışına aktarımına ilişkin yeterli korumayı taahhüt etmeye yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Kurul, başvuruya ilişkin değerlendirmeleri sonucunda, ilgili kişilerden açık rıza alınmaksızın yurt dışına kişisel veri aktarımına izin vermiştir.

Son olarak; Google’ın başvurusunun kabul edilmesi, Google sunucularının KVKK kapsamında "izinli" sunucular olduğu anlamına gelmemektedir. Google’a ait sunucuları kullanan veri sorumlularının, yurt dışı veri aktarımı kapsamında halen açık rıza şartına tabi olduklarını vurgulamak isteriz.

Kurum tarafından yapılan duyuruya buradan erişebilirsiniz.

Katkıları için Onur Akar'a teşekkür ederiz.