Back to Insights

Oyun Ekosistemi İçin Önemli Bir Dava: Bungie - VeteranCheats

12.05.2023

Destiny 2 ve Halo gibi oyunların arkasındaki video oyun geliştirici Bungie, VeteranCheats'in sahibi Mihai Claudiu-Florentin'e karşı açtığı davada galip geldi. Oyun endüstrisi için önemli bir adım olan ve bir hile satıcısına karşı verilen bu hukuk mücadelesi, Bungie'nin 12 milyon dolarlık bir tazminat almasıyla sonuçlandı. Bu karar, oyun geliştiricilerinin hile ile mücadele etmek ve oyun topluluğunda eşit ve adil oyunu korumak için devam eden çabalarının altını çiziyor.

2021 yılında başlatılan yasal süreçte Claudiu-Florentin; telif hakkı ihlali, Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası’nın ("DMCA") ihlali, sözleşme ihlali, sözleşme ilişkilerine kasıtlı müdahale ve Washington Tüketici Koruma Yasası’nın (CPA) ihlalleri ile suçlandı. Ayrıca Bungie, VeteranCheats tarafından üretilen yazılımın hassas nişan alma ve duvarların arkasını görebilme gibi haksız avantajlar sağlayarak adil oyun deneyimini baltaladığını iddia etti.

26 Nisan'da ABD Bölge Mahkemesi, ilgili suçlamaları kabul ederek Bungie lehine karar verdi.[1] Hükmedilen tazminatlar 11.696.000 dolar yasal tazminat, 146.662,28 dolar telif hakkı ihlali ve 217.250,70 dolar avukatlık ücreti ve masrafları olmak üzere toplam 12.059.912,98 dolar olarak belirlendi.

Ayrıca, mahkeme kalıcı bir tedbir kararı da vererek Claudiu-Florentin'in, Bungie'nin telif haklarını veya DMCA'i ihlal eden herhangi bir davranışta bulunmasını da yasakladı. Bu tedbir kararı Bungie'nin fikri mülkiyet haklarını korumaya ve Claudiu-Florentin'in Destiny 2 için hile yazılımı satmaya devam etmesini önlemeye hizmet etmektedir.

Sürecin Oyun Topluluklarına Yansıması

Oyunların temel amacını; oyunculara eğlence ve keyif sunarak, zihinsel ve fiziksel becerilerini geliştirmelerine, sosyalleşmelerine ve streslerini azaltmalarına yardımcı olmak şeklinde tanımlamak mümkündür. Bir oyunda hileye başvurulması veya kullanımının teşvik edilmesi oyun deneyiminde çeşitli etkiler doğuracaktır. Hile satıcılarının ve/veya hilenin yaygınlaşması; i) dürüst oyuncuların motivasyonunu azaltarak, ii) adil rekabeti bozarak, iii) oyun dengesini ve topluluk içindeki huzuru etkileyerek, iv) oyun şirketlerine ekonomik zararlar vererek ve v) güvenlik riskleri yaratarak genel oyun deneyimini olumsuz yönde etkileyeceği söylenebilir. Oyun şirketlerinin zaman ve kaynakları, oyunun geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için kullanılabilecekken, hilelerle mücadele etmek için harcanır. Bu nedenle, oyun endüstrisi ve oyun toplulukları hileleri önlemeye ve hile satıcılarıyla mücadele etmeye yönelik adımlar atmaktadır.

Bungie'nin yasal zaferi, oyun ekosistemi için çok önemli bir kazanım anlamına gelmekte ve hilenin genel oyun deneyimi üzerindeki zararlı etkisini vurgulamaktadır. Bungie'nin AimJunkies, LaviCheats ve Elite Boss Tech gibi hile satıcılarına karşı verdiği mücadeleler tüm oyun endüstrisi için hile satışının yasal işleme tabi tutulabileceğini gösteren bir emsal niteliği taşımaktadır.

Sonuç

Bungie'nin VeteranCheats'e karşı elde ettiği zafer, oyun endüstrisi için önemli bir dönüm noktasıdır. Dijital çağda, teknolojik değişim ve gelişmelerin hızına ayak uydurmak, her sektörde olduğu gibi oyun dünyasında da kaçınılmaz bir durumdur. Oyun geliştiricileri, bu değişimlerin olumsuz sonuçlarını minimize etmeyi ve oyun deneyimini en üst düzeyde tutmayı hedeflemektedir. Hile satıcılarının artan popülaritesi, ilk bakışta oyunculara çekici gelse de uzun vadede oyun ekosistemine ciddi şekilde zarar verir ve oyunun temel amacı olan eğlence, sosyalleşme ve beceri gelişimini göz ardı eder. Bu noktada, Bungie ve VeteranCheats arasındaki dava, oyun endüstrisinin bu tür olumsuz etkilere karşı duruşunu somutlaştıran ve gelecekteki benzer durumlar için bir örnek teşkil eden bir kararla sonuçlanmıştır. Bu sonuç, sadece Bungie için değil, tüm oyun endüstrisi ve oyuncular için anlamlı bir kazanımdır ve hile karşıtı mücadelenin önemini bir kez daha vurgulamaktadır.

Kaynakça

Ali, Z. (2023, 04 27). thegamepost. thegamepost: https://thegamepost.com/bungie-wins-12-million-lawsuit-destiny-2-cheat-veterancheats/

Dealessandri, M. (2023, 05 4). gamesindustry.biz. gamesindustry.biz: https://www.gamesindustry.biz/bungie-wins-12m-in-damages-against-destiny-2-cheat-seller

UNITED STATES DISTRICT COURT WESTERN DISTRICT OF WASHINGTON AT SEATTLE , CASE NO. 2:21-cv-01114-TL (UNITED STATES DISTRICT COURT WESTERN DISTRICT OF WASHINGTON AT SEATTLE 04 26, 2023).

Wales, M. (2023, 05 03). eurogamer. eurogamer: https://www.eurogamer.net/destiny-2-cheat-seller-must-pay-12m-following-latest-bungie-lawsuit-win


[1] (UNITED STATES DISTRICT COURT WESTERN DISTRICT OF WASHINGTON AT SEATTLE , 2023)