Back to Insights

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapıldı

26.04.2022

19 Nisan 2022 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ("Tebliğ") 31814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili Tebliğ’e buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğ Hangi Değişiklikleri Getiriyor?

Türkiye’de yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişiler, taşıt dışındaki menkul kıymetlerin satışı için yapılacak sözleşmelerdeki fiyat ve/veya ödeme yükümlülükleri hususunda döviz veya dövize endeksli olarak kararlaştırabilirler. Diğer bir deyişle, Türkiye’de yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişiler arasında imzalanan hammadde, makine ve teçhizat, iş makinaları vb. taşınırların satış sözleşmelerindeki fiyat ve/veya ödeme koşulları döviz veya dövize endeksli olarak belirlenebilir.

Yayımlanan Tebliğ ile birlikte, taşıtlar dışındaki menkul kıymetlerin satış sözleşmelerine taraf olan Türkiye’de yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişiler fiyat ve ödeme koşullarını döviz veya dövize endeksli olarak belirlemeye devam edebilirler. Bununla birlikte, yapılan değişiklik uyarınca tarafların ödeme yükümlülüklerini Türk Lirası cinsinden yerine getirmekle yükümlü oldukları hüküm altına alınmıştır. Tebliğ’in getirdiği değişiklikler ışığında, fiyatlar döviz veya dövize endeksli olarak kararlaştırılsa dahi alıcının ödeme yükümlülüğünü Türk Lirası üzerinden ifa etmesi ve satıcının Türk Lirası üzerinden yapılacak ödemeleri kabul etmesi zorunlu hale gelmiştir.