Back to Insights

Ticaret Bakanlığından Yeşil Dönüşüme Destek

Ticaret Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilecek Yeşil Mutabakata uyum projeleri, yeşil dönüşüm için bir yol haritası sunarak, ihracatçı şirketleri AB pazarında başarı için gereken araçlarla donatmayı amaçlıyor. Özellikle, şirketlerin uyum danışmanlığı giderleri ve TİM'in bu konudaki çalışmalarına yönelik giderleri için sağlanan kayda değer destek, yeşil dönüşüme yapılan önemli yatırımın altını çiziyor. Uygulama, AB pazarında başarı ve rekabet gücünün sağlanmasında kurumsal sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümün önemini vurguluyor.

14.03.2024

Ticaret Bakanlığından Yeşil Dönüşüme Destek

23 Şubat 2024 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 8191 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile ihracatçı şirketlerin yeşil mutabakata uyum projeleri Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenecektir.

Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Nedir?

Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum amacıyla şirketlerin ihtiyaç analizinin yapılmasına yönelik projedir. Bu proje, kurumsal sürdürülebilirlik odaklı yeşil dönüşüm için yol haritası çizecektir. Bu sayede şirket, ulusal ve uluslararası fonlara daha kolay erişecek ve Avrupa Birliği pazarında rekabet edebilecektir.

Neden Önemli?

% 40’ın üzerinde ihracat payı ile Türkiye’nin dış ticaretteki en büyük ortağı Avrupa Birliği’nin açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum, hiç şüphesiz kartları yeniden dağıtmaktadır. Bu ortaklığın kuralı ise basittir: Kurumsal sürdürülebilirlik odaklı yeşil dönüşümü tamamlayan şirketler, AB pazarında hayatta kalacaktır.

AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile belirlediği 5 sektör (demir-çelik, çimento, alüminyum, gübre, elektrik, hidrojen sektörü) ile tekstil ve hazır giyim sektörlerinin yeşil dönüşümden en hızlı ve en çok etkilenen sektörler olması beklenmektedir. Öyle ki bu sektörler, 2023 yılında AB’ye yapılan toplam ihracatın yüzde 34'ünü oluşturmaktadır.[1]

Desteğin Kapsamı

Ticaret Bakanlığı desteği ile ihracatçıların AB pazarındaki rekabet gücünün korunması veya artırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, şirketlerin yeşil mutabakata uyum projesi kapsamında aldıkları danışmanlık hizmeti giderleri, beş yıl boyunca %50 oranında ve toplamda 10.000.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

Bu sayede AB pazarında rekabet etmek isteyen şirketler, Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum için ihtiyaçlarını analiz ettirecek, bir yol haritası çizecek ve tüm bu süreçte farkındalık geliştirecektir. Bu kapsamda, şirketin harcadığı danışmanlık hizmeti giderlerinin yarısı ise Ticaret Bakanlığı tarafından geri ödenecektir. Şirket, bu destekten beş yıl süresince faydalanabilecek ve bu sürede toplam destek 10.000.000 TL’ye kadar çıkabilecektir.

Bu desteğin uygulanmasına yönelik başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerine dair süreçler için -diğer destek kalemlerindeki gibi- Ticaret Bakanlığından bir genelge beklenmektedir.

Ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisinin (“TİM”) yeşil mutabakata uyum projesi desteğine ilişkin istihdam, eğitim, organizasyon, tanıtım ve danışmanlık giderleri de yıllık 250.000.000 TL’ye kadar desteklenecektir. Bu kapsamda, TİM’in yakın gelecekte yeşil mutabakata uyum uzmanlarını kadrosuna dahil etmesi, ihracatçılara yönelik eğitimler ve organizasyonlar düzenlemesi ve danışmanlık hizmeti sağlaması olasıdır.

Sonuç

Sonuç olarak, yeşil dönüşüme uyum programının ilk ve belki de en önemli aşaması olan ihtiyaç analizi için verilen bu destek, ihracatçılara kaçırılmayacak bir fırsat sunmaktadır. Bu desteğin ikinci çıktısı ise uyum alanında yaratılacak farkındalıktır. Döngüsel olarak, uyum alanında çalışmak isteyenlere istihdam kapısı açan bu destek programı, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm konularına ilgiyi artıracaktır. Bu ilginin istikrarlı bilgi ile desteklenmesinde TİM’e öncü bir görev düşmektedir. Kurumsal sürdürülebilirlik odaklı yeşil dönüşüm projelerinin artması ise, ekosistemin iyiliğine katkı sağlaması açısından heyecan uyandırmaktadır.