Back to Insights

TİTCK Tarafından Toplantı Katılımı İzin Yazıları Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır

06.10.2021

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”) tarafından yayımlanan 1 Ekim 2021 tarihli ve “Toplantı Katılımı İzin Yazıları” konulu duyuru ile birlikte, bilimsel toplantılara katılım kapsamında ruhsat/izin sahipleri tarafından yapılan destek başvurularında izin yazılarının talep edilmeyeceği bildirilmiştir.

03.07.2015 tarihli ve 29405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca; bilimsel toplantılara katılım sağlayacak sağlık meslek mensuplarının, ruhsat/izin sahipleri tarafından destek alması halinde, TİTCK’ya destek başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Destek başvurularında TİTCK tarafından yapılan değerlendirme, sağlık meslek mensuplarının bilimsel toplantıya katılım sağlayıp sağlayamamasına yönelik değil; ruhsat/izin sahibinden destek alıp alamayacağına ilişkindir.

Bilimsel toplantılara yüz yüze katılım sağlamak üzere adına destek başvurusu yapılmış sağlık meslek mensuplarından, bağlı bulunduğu sağlık kurum/kuruluşu tarafından bilimsel toplantıya yüz yüze katılım sağlayabileceklerine ilişkin verilen izin belgesi, COVID-19 pandemisi süresince başvuru sırasında istenmekteydi.

Yayımlanan duyuru ile birlikte, normalleşme sürecinin de etkisiyle, 04.10.2021 tarihinden itibaren düzenlenecek bilimsel toplantılar için; ruhsat/izin sahipleri tarafından yapılan sağlık meslek mensupları destek başvurularında sağlık kurum/kuruluşu yetkilisi tarafından verilen izin yazısı istenmeyeceği belirtilmektedir.

Söz konusu uygulama değişikliği ile birlikte; ruhsat/izin sahiplerinin bünyesinde bakanlık toplantı bildirimi yapan departmanların bu yeni düzenlemeye uygun olarak bildirimlerini yapmaları beklenmektedir.