Back to Insights

Özel ve Kamu Sektörü Şirketlerinde ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Hediye ve Ağırlama Politikası Rehberi

02.03.2023

CBC Law olarak Fransız Yolsuzlukla Mücadele Kurumu (AFA) tarafından yayımlanan "La Politique Cadeaux et Invitations Dans Les Entreprises, Les Epic, Les Associations et Les Fondations: Guide Pratique 2020" orijinal başlıklı rehberin resmi olmayan Türkçe çevirisini sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

"Giriş

Bir kuruluş, herhangi bir karşılık olmaksızın bir mal veya hizmet hediye ederek belirli değerlere ve geleneklere olan bağlılığını gösterebilir. Hediyeler ve ağırlamalar, kuruluşun tanıtım stratejisinin kapsamında da olabilir. Bu çeşit hediyeler ve ağırlamalar iş hayatının olağan bir parçasıdır.

Bu cömertlik, özünde ne yasa dışı ne de ahlaka aykırıdır, fakat belirli koşullar altında, karşılığında sağlanan gizli avantajlara ilişkin şüphelere yol açabilir ve bu durum kuruluşun cezai soruşturma riskleriyle karşı karşıya kalmasına neden olabilir. Borçluluk yaratma niyetiyle verildiğinde veya alındığında; ve alıcının kendi sorumluluğu altındaki menfaatlere ihanet etmeye sevk etmek amacıyla verildiğinde bu tür hediyeler rüşvet veya nüfuz ticareti kapsamına girebilir.

Hediye ve ağırlama teklifi ve kabulüne ilişkin resmi kuralları belirleyen bir şirket politikası ("hediye ve ağırlama politikası") bu tür riskleri yönetmek için başvurulan önemli bir araçtır.

Böyle bir politikanın benimsenmesi için yasal bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, kuruluşun büyüklüğüne, kaynaklarına ve maruz kalınan risklere uygun bir politika tanımlamak ve uygulamak her özel ve kamu sektörü kuruluşunun ve kâr amacı gütmeyen kuruluşun kendi yararına olacaktır.

Önceden kamuoyu görüşüne sunulmuş olan bu kılavuz hiçbir şekilde hukuki açıdan bağlayıcı değildir. Bu kılavuz, kuruluşların bir hediye ve ağırlama politikası oluşturmalarına ve etkin bir şekilde uygulamalarına yardımcı olmak amacıyla temel ilkeler önermektedir."

Çevirinin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Çeviriye katkıları için İrem Alp'e teşekkür ederiz.