Back to Insights

Rekabet Soruşturmalarında Usul Değişikliğine Gidildi

Bu yazımızda, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da rekabet soruşturmalarının süresini kısaltmak ve sürecin etkinliğini artırmak amacıyla yapılan önemli değişiklikleri açıklamaktayız.

12.06.2024

Rekabet Soruşturmalarında Usul Değişikliğine Gidildi

29 Mayıs 2024’te yürürlüğe giren 7511 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“Kanun”) önemli değişiklikler yapıldı. [*]

Bu değişiklikler ile soruşturmaların daha kısa sürede tamamlanması ve sürecin etkinliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Kanun’da bir geçiş süreci öngörülmediğinden değişikliklerin yayım tarihinden itibaren tüm soruşturma bildirimleri için geçerli olacağını gözden kaçırmamak gerekiyor.

Neler Değişti?

Değişiklikten önce, Rekabet Kurumu Soruşturma Heyeti, soruşturma bildirimi, soruşturma raporu ve ek yazılı görüş hazırlamakta; soruşturulan teşebbüs de bunlara karşı üç yazılı savunma sunmaktaydı. Sonrasında bir sözlü savunma toplantısı gerçekleştirilmekteydi.

Düzenleme, bu sürece üç önemli değişiklik getirmiştir:

1. Yazılı Savunma Sayısı Azaltılmıştır: Yazılı savunma sayısı, kural olarak üçten bire indirilmiştir. Teşebbüsler, Soruşturma Heyeti'nin iddialarını içeren soruşturma raporuna karşı, raporun tebliğinden itibaren 30 gün içinde sadece bir savunma sunulabilecektir. Heyet, bu savunmaya dayanarak görüşünü değiştirirse, teşebbüsün bir savunma daha sunma imkânı olacaktır. Sözlü savunma sürecinde ise bir değişiklik yapılmamıştır.

2. Ek Yazılı Görüş Şarta Bağlanmıştır: İkinci savunmanın ardından Soruşturma Heyeti’nin 15 gün içinde ek yazılı görüş sunma zorunluluğu kaldırılmıştır. Ek yazılı görüş, sadece heyetin ilk savunmadan sonra görüşünü değiştirmesi halinde gerekli olacaktır. Heyetin görüşü değişmezse, süreç doğrudan sözlü savunma aşamasına geçecektir.

Görüş değişikliği olması halinde heyet, 15 gün içinde ek yazılı görüşünü hazırlayarak ilgili teşebbüse bildirecektir. Ardından teşebbüs, 30 gün içinde ikinci savunmasını sunmalıdır.

3. Süre Uzatım İmkânı Kısıtlanmıştır: Eski düzenleme uyarınca, heyetin ek yazılı görüş sunma süresi (15 gün) ve teşebbüsün üçüncü savunmasını sunma süresi (30 gün), talep üzerine bir kez uzatılabiliyordu. Yeni düzenleme bu imkânı ortadan kaldırmaktadır. Artık ek yazılı görüş için herhangi bir uzatım söz konusu olmadığı gibi, teşebbüs de ancak haklı gerekçeler sunması koşuluyla, 30 günlük ilk savunma süresi için yalnızca bir kez ve bir katına kadar süre uzatım talebinde bulunabilecektir.

Sonuç

Rekabet Kurumu soruşturmalarının son yıllarda artması nedeniyle hem hak kayıplarının önüne geçmek hem de süreci hızlandırmak için değişiklik ihtiyacı doğmuştur.

Söz konusu değişikliklerle soruşturma sürecinin kısaltılması amaçlanmıştır. Ek yazılı görüşün şarta bağlanmasıyla soruşturma süreci, 45-90 gün erken tamamlanabilecektir. Ayrıca süre uzatımı imkanının sınırlanması da süreci hızlandıracaktır.

Öte yandan yazılı savunma sayısının azalması ve savunma sürelerinin kısalmasıyla teşebbüslerin savunma hakları da kısıtlanmaktadır. Bu doğrultuda, Rekabet Kurumu soruşturmaları kapsamında savunmanın niteliğinin, kapsamının ve içeriğinin önemi bir kat daha artmıştır.

[*] Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.