Insights

Explore our expert analysis and thought leadership on legal developments that shape how you do business.

Insights
Filter Icon
Filter
Close Icon
 • CBC Law Internship Applications Are Now Open
  News 02.01.2024

  CBC Law Internship Applications Are Now Open

  Applications will be accepted until March 1st, 2024.

  Read more >
 • Bitcoin ETFs to Launch in the US: SEC Concerned
  Legal Alert 25.12.2023

  Bitcoin ETFs to Launch in the US: SEC Concerned

  In 2024, the U.S. anticipates the introduction of Bitcoin Exchange-Traded Funds (ETFs). Concerns arise as the SEC mandates cash redemptions over standard in-kind transactions, adding complexity and increased costs for issuers. In our news alert, we explore the implications of this pivotal shift in the cryptocurrency market.

  Read more >
 • Gamechanger in the European ESG Regulations: Corporate Sustainability Due Diligence Directive
  Legal Alert 20.12.2023

  Gamechanger in the European ESG Regulations: Corporate Sustainability Due Diligence Directive

  In a transformative development for European ESG regulations, the Corporate Sustainability Due Diligence Directive mandates extensive due diligence by large companies, specifically targeting adverse environmental and human rights impacts across their value chain. This directive introduces civil liability and penalties, reshaping business practices. Once formally adopted by the European Parliament and the Council, the directive's holistic approach will extend globally, demanding proactive compliance from businesses to meet heightened ESG standards.

  Read more >
 • Compliance as a Competitive Advantage
  Article 20.12.2023

  Compliance as a Competitive Advantage

  Our article explores the evolving perspective on Ethics and Compliance, navigating a transition from a focus on risk-centric concerns to strategically cultivating a competitive advantage. Highlighting the benefits of robust corporate compliance programs, we discuss their role in securing finance, enhancing employee satisfaction, and attracting investors. Emphasizing compliance's impact on customer perceptions, fraud reduction, and sustainable growth, we advocate viewing compliance as a comprehensive framework that meets evolving stakeholder expectations in a dynamic global landscape.

  Read more >
 • Europe's Landmark Agreement: First Global Regulation of Artificial Intelligence
  Legal Alert 13.12.2023

  Europe's Landmark Agreement: First Global Regulation of Artificial Intelligence

  The European Parliament and Council have struck a historic deal on the Artificial Intelligence Act, prioritizing safety, EU values, and innovation. The legislation outlines regulations for high-risk AI, prohibits certain practices, and introduces a governance framework. Emphasizing transparency and fundamental rights, the EU's AI Act has the potential to become a global standard for AI regulation.

  Read more >
 • Binance Hakkındaki Soruşturma Rekor Ceza ile Sonuçlandı
  Legal Alert 05.12.2023

  Binance Hakkındaki Soruşturma Rekor Ceza ile Sonuçlandı

  Binance, ABD yasalarını ihlal ettiği suçlamalarıyla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda, rekor miktarda ceza ödemek ve ABD pazarından çekilmek zorunda kaldı. Yaşanan gelişmelerin, sektördeki diğer kuruluşları, uyum programlarını entegre etme konusunda teşvik etmesi beklenirken, uygulanan yaptırımların da sektörde bir dönüm noktası olduğu değerlendiriliyor.

  Read more >
 • Impact of ESG on Lifecycle of M&A Transactions
  Article 24.11.2023

  Impact of ESG on Lifecycle of M&A Transactions

  In this article, we explore the evolving role of ESG factors in Türkiye's M&A landscape, addressing rising trends, regulatory frameworks, and the transformative impact of ESG on M&A transactions from negotiation to post-closing phases. We provide insights into the unique challenges and opportunities, highlighting the crucial role ESG plays in the country's economic development.

  Read more >
 • New Regulations on the Rental of Residential Properties for Tourism Purposes
  Legal Alert 17.11.2023

  New Regulations on the Rental of Residential Properties for Tourism Purposes

  The new regulations, scheduled to take effect on January 1, 2024, establish general principles, permissions, and administrative penalties concerning the short-term tourism-oriented rental of residences, limited to durations of fewer than one hundred days. Obtaining permission from the Ministry of Culture and Tourism is now mandatory for engaging in tourism-related rental activities and is subject to specific conditions. Additionally, the law outlines significant administrative fines and penalties, including the potential cancellation of the permission document, in the event of non-compliance.

  Read more >
 • An Interview with CBC Law Discussing Anti-Corruption in Türkiye
  Article 15.11.2023

  An Interview with CBC Law Discussing Anti-Corruption in Türkiye

  Authored in collaboration with Lexology for the GTDT Market Intelligence Anti-Corruption 2023, this article explores recent anti-corruption developments in Türkiye, emphasizing third-party compliance risks, examining evolving enforcement policies, and addressing unique challenges faced by compliance advisers amid economic turmoil.

  Read more >
 • Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Yeni Düzenlemelere Bağlandı
  Legal Alert 13.11.2023

  Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Yeni Düzenlemelere Bağlandı

  1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme ile konutların tek seferde yüz günden kısa süreyle turizm amaçlı olarak kiralanmasına dair genel esaslar, izinler ve idari yaptırımlar belirlenmiştir. Turizm amaçlı kiralama faaliyetinde bulunabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alınması zorunlu hale getirilmiş ve bu izin belirli şartlara bağlanmıştır. Ayrıca, kanunun ihlal edilmesi durumunda yüksek miktarda idari para cezaları ve izin belgesinin iptali gibi yaptırımlar öngörülmüştür.

  Read more >
 • Providing the Greatest Wealth in a Lawful Manner: Medical Tourism and Health Tourism in Türkiye – Healthcare Series 21
  Article 24.10.2023

  Providing the Greatest Wealth in a Lawful Manner: Medical Tourism and Health Tourism in Türkiye – Healthcare Series 21

  In this article, Altuğ and İdil explore the legal and ethical dimensions of Türkiye's booming medical tourism industry. Covering topics from accreditation and government support to legal challenges and dispute resolution, the article delves into the complexities of this dynamic sector.

  Read more >
 • Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin AYM Genel Kurulu Kararı
  Legal Alert 17.10.2023

  Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin AYM Genel Kurulu Kararı

  AYM hukuka aykırı gözaltı tedbiri dolayısıyla ödenen tazminatın yetersizliği nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

  Read more >
 • Bölge İdare Mahkemesi Kararlarının Temyizine Yönelik Parasal Sınır Düzenlemesinin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı
  Legal Alert 17.10.2023

  Bölge İdare Mahkemesi Kararlarının Temyizine Yönelik Parasal Sınır Düzenlemesinin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

  AYM, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda yer alan, istinaf mercii kararlarının temyizine yönelik parasal sınıra ilişkin düzenlemenin, kanunilik ve ölçülülük şartlarını taşımadığı gerekçesiyle iptaline karar verdi.

  Read more >
 • Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu Kararı
  Legal Alert 13.10.2023

  Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu Kararı

  Makul sürede yargılanma hakkının ihlali iddiasıyla yapılan başvuruların AYM tarafından incelenmesinin sürdürülmesini haklı kılan bir neden kalmadığından başvurunun düşmesine karar verilmiştir.

  Read more >
 • Legal Alert 12.10.2023

  Anayasa Mahkemesi Kararı

  Hatalı olarak belirsiz alacak davası biçiminde açılmış olan davanın dava şartı yokluğundan reddedilmesi, mahkemeye erişim hakkının ihlali niteliğindedir.

  Read more >